คำแนะนำ !  สำหรับบุคลากร Download โปรแกรม Xlite Softphone ก่อนใช้งานบริการ VOIP